Onder de Facebookposts van o.a. Marc Van Ranst vonden we regelmatig dezelfde stukken tekst door verschillende mensen gepost. We vonden dezelfde stukken tekst ook terug op de tijdlijn van familie, vrienden en kennissen.
We konden deze teksten naar Sam Brokkens persoonlijke pagina traceren.

Door het plaatsen van referenties en cijfers wekt hij de indruk dat hij zijn onderzoek goed en betrouwbaar gedaan heeft. Maar is dat wel zo? We vonden het belangrijk enkele te ontleden om foute redeneringen, incorrecte bronlezingen en onwetenschappelijke bronvermeldingen te weerleggen.

Klik op de rode en gele tekst om onze opmerkingen te zien.

Facebookpost van Sam Brokken

8 april 2021

EINDELIJK DEBAT MET PROF. VAN RANST

(althans via social media)

Prof MVR postte een bericht op social media (zie onder) waarin hij stelt dat een studie in The Lancet aantoont dat psychiatrische aandoeningen toenemen na ernstige Covid-19.  Verder wijst hij erop dat ‘het virus de hersenen op diverse manieren aantast’. 

Hij koppelt dit onmiddellijk aan de ‘omgekeerde lockdown’ door te stellen:

“Voor diegenen die voorstander waren of zijn van een “omgekeerde lockdown” is dit artikel nog maar eens een aanwijzing hoe gezondheidsgevaarlijk hun voorstel is om de epidemie te ondergaan en enkel de ouderen en zwakkeren te isoleren”.

Hij stelt verder dat een versterking van de psychiatrie een must zal zijn op korte termijn.

DE STUDIE

De studie vergeleek drie groepen: luchtwegenaandoeningen (alg.), influenza-patiënten en Covid-19-patiënten (van thuis tot IC-opname) tot zes maanden na de ziekte.  De luchtwegenaandoeningen laten we hier even buiten beschouwing.

Wat zien we in de cijfers, 1 op 3 patiënten ontwikkelde een neurologische of psychiatrische aandoening.  Over de neurologische spreekt MVR niet, alleen over de psychiatrische.  Dat klinkt vermoedelijk beter.  Wat zeggen de cijfers:

ZIEKTE                     INFLUENZA        COVID-19

Hersenbloeding       0,5%                    2,66%

Hersenberoerte       2,10%                  6,92%

Parkinson                 0,11%                   0,26%

Dementie                 0,67%                   1,74%

Angststoornissen   17,39%               19,15%

Psychosen                1,4%                     2,77%

Het zijn dus vooral de neurologische complicaties die opvallend stijgen (hersenbloeding/beroerte), niet de psychiatrische.  

Op zich is dit geen nieuws, dit zijn complicaties die al eerder beschreven werden onder de noemer ‘long covid’, wat natuurlijk de zaak voor betrokkenen niet minder erg maakt.

Wat MVR nalaat is de bredere context weer te geven.  De studie bevat enkele data van USA.  Een land waar de toegang tot gezondheidszorg voor velen niet evident is en de algemene gezondheidstoestand van de bevolking ook niet ideaal is (obesitas, diabetes,…). 

Als we kijken naar de onderliggende aandoeningen in deze studie zien we enkele opmerkelijke cijfers:

Bijna 35% heeft overgewicht of obesitas, 63% hypertensie, bijna 50% diabetes (Type 1 of 2), COPD en astma (cum. 25%), 11% rokers, drugs en geneesmiddelen misbruik (18%). 

79% heeft chronisch hartfalen (cumulatief) en 20% nierfalen.  Het lijstje gaat nog wel even verder met kleinere percentages m.b.t. andere ziektebeelden.  Personen hebben één of meerdere aandoeningen gecombineerd.  De gemiddelde leeftijd voor het ontwikkelen van Covid-19 complicaties is in deze groep 56 jaar.

DE RELATIE MET DE OMGEKEERDE LOCKDOWN

MVR stelt in zijn betoog dat het gevaarlijk is om deze epidemie te ondergaan.  Verder gaat hij ervan uit dat we met de omgekeerde lockdown zwakkeren en ouderen isoleren.  Dus stelt hij impliciet dat de gezonde/actieve bevolking al deze complicaties zouden kunnen ontwikkelen, gezien we opteren om de ouderen/zwakkeren te isoleren.  Dat lijkt mij eerder framing en stemmingmakerij.

Zoals we kunnen zien aan de cijfers is het aantal onderliggende aandoeningen groot in deze studie.  Binnen deze groep ontwikkelde 1 op 3 ‘long covid’ complicaties.

Een omgekeerde lockdown ISOLEERT NIEMAND!  Het is duidelijk dat MVR het concept na een jaar tijd nog niet eens heeft bestudeerd.  We geven het hier graag nog even mee pro memorie.  We zetten in om de actieve bevolking te instrueren hoe ze moeten omgaan (preventieve maatregelen) om de zwakkeren en ouderen te beschermen als we met hen in contact komen.  De zwakkeren in de samenleving bespreken met hun huisarts of ze tot een risicogroep behoren en hoe ze, zonder zich te isoleren (!!),  op een veilige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.   Personen zonder onderliggende aandoeningen kunnen vrij circuleren.  Er wordt ingezet op gezondheidsbevordering op biopsychosociaal vlak bij de ganse populatie.  Iedereen valt terug op zijn zelfbeschikkingsrecht en kiest al dan niet waar hij voor zichzelf de grens trekt om zich te beschermen of te laten vaccineren.

CONCLUSIE:

MVR insinueert dat ‘iedereen’ die in contact komt met Covid-19 risico loopt tot het ontwikkelen van deze complicaties.  De cijfers tonen duidelijk aan dat er sprake is van matige tot ernstige onderliggende aandoeningen in de groep die ‘long covid’ ontwikkelen.  Een groep die we met de omgekeerde lockdown altijd hebben willen beschermen.  Kortom: hoe men alweer poogt om te framen met halve waarheden en volle insinuaties.

Het verheugde me weliswaar ontzettend dat MVR de laatste wetenschappelijke literatuur tot zich neemt.  Stel me dan alleen maar de vraag waarom hij er in het laatste jaar geen andere conclusies uit heeft getrokken gezien het zijn beleid heel vaak tegenspreekt.  Cherry-picking, anyone?

https://www.thelancet.com/…/PIIS2215-0366…/fulltext…

Voetnoten

Link naar artikel waar het over gaat:

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext

Appendix met uitgebreide tabellen:

https://www.thelancet.com/cms/10.1016/S2215-0366(21)00084-5/attachment/7019512b-3b41-414b-b07d-2d310b9566d8/mmc1.pdf

Comment 1

Sam Brokken claimt dat hij hier de influenza-groep en de Covid-19 groep vergelijkt. Dit is niet correct.
De data die Sam Brokken hier rapporteert komen uit Tabel 2 p 419 in het artikel (zie ook afbeelding hieronder). Deze tabel geeft een overzicht van de percentages bijkomende klachten voor de verschillende COVID-groepen in de studie. De percentages die Sam Brokken rapporteert komen respectievelijk uit de totale covid-19 groep (eerste kolom) en de covid-groep die een opname op intensieve zorgen nodig had (vierde kolom).
Sam Brokken maakt dus geen vergelijking tussen influenza-groep en de covid-19 groep maar vergelijkt eigenlijk de totale covid-groep met de covid-groep die een opname op de intensieve zorgen nodig had. De data voor de influenza-groep worden niet gerapporteerd in het artikel. Sam Brokken kan zich dus onmogelijk van tabel gemist hebben. Het is onduidelijk waarom hij doet alsof de percentages van de totale covid-19 groep afkomstig zijn van de influenza-groep.

In het artikel rapporteert men wel de “hazard ratio” voor de covid-19 versus de influenza groep (zie ook tweede tabel hieronder). Deze hazard ratio vergelijkt de probabiliteit of de waarschijnlijkheid dat een bepaalde klacht optreedt in de covid-19 groep met de waarschijnlijkheid dat deze klacht optreedt in de influenza groep. Een hazard ratio groter dan 1 geeft aan dat de waarschijnlijkheid dat een bepaalde klacht optreedt in covid-19 groep groter is dan de waarschijnlijkheid dat dezelfde klacht optreedt in de influenza groep. Wanneer men de hazard ratio’s voor de bijkomende klachten in de tabel bekijkt, dan is het duidelijk dat de waarschijnlijkheid dat er bijkomende klachten in de COVID-19 groep optreden groter is dan de waarschijnlijkheid in de influenza groep en dit geldt voor zowel de neurologische als de psychiatrische aandoeningen. In tegenstelling tot wat Sam Brokken beweert had Marc Van Ranst dus wel degelijk gelijk om te waarschuwen voor de gevaren van een omgekeerde lockdown.

Comment 2

Deze prevalenties die Sam Brokken rapporteert kloppen niet.
Sam Brokken claimt hier dat hij de prevalenties van de onderliggende aandoeningen voor de totale covid-groep rapporteert. Uit Tabel 1 p 418 in het artikel (zie ook afbeelding hieronder) blijkt echter dat hij niet de prevalenties van de totale proefgroep rapporteert maar deze van de COVID-patiënten die een opname op intensieve zorgen nodig hadden.

Zoals uit de tabel kan worden afgeleid, zijn de prevalenties voor de totale proefgroep veel lager dan deze voor de patiënten die een opname op de afdeling intensieve zorgen nodig hadden. Door de prevalenties van deze laatsten de rapporteren kan hij de illusie wekken dat een groot deel van deelnemers aan de studie leed aan een onderliggende aandoening en dat de klachten die ontstaan zijn in de 6 maanden na de COVID-diagnose daaraan te wijten zijn.

Opnieuw rapporteert hij foute data, om van daaruit conclusies te trekken die in zijn eigen visie passen.

Categorieën: Weerlegd

1 reactie

Interview met Brokken en De Hert in Trends - Tegenwindmolen · 15 november 2021 op 00:24

[…] Sam Brokken: 8 april 2021 […]

Reacties zijn gesloten.