Wij zijn een groep van Vlaamse burgers met uiteenlopende achtergronden die de denkfouten, de desinformatie en het gebrek aan kritische vaardigheden van de (soms zelfverklaarde) experten in de coronacrisis zouden willen bijsturen met het oog op waarheidsvinding. De vanzelfsprekendheid waarmee sommigen op sociale media en in de politiek deze wetenschappelijke onjuistheden overnemen en verspreiden, stemt ons tot bezorgdheid.

De informatie op deze website is zo opgebouwd dat ze direct controleerbaar is. Dat wil zeggen dat iedereen de informatie die we verstrekken zelf kan nagaan.

We linken steeds naar de artikels in kwestie. Artikels op “open science”-websites kan men zelf integraal raadplegen. Artikels zonder open toegang kunnen we helaas zelf niet in hun geheel verspreiden omwille van beperkingen opgelegd door het copyright.

We verwijzen naar de plaatsen waar men de informatie, citaties die we aanhalen in de artikels kan terugvinden aan de hand van paginanummers, nummering van tabellen, figuren enz.

Recente artikels

Bespreking van Mattias Desmets boek door academici

In mei 2022 organiseerde de KJSNA een sessie in hun reeks ‘Author Meets Critics’ met professor Mattias Desmet, auteur van het boek ‘De Psychologie van Totalitarisme’, om de ideeën in zijn boek te bespreken. Kort voor de online sessie zegde Desmet echter zonder al te veel uitleg af voor deze kritische bespreking.

Mattias Desmet’s book reviewed by academics

In May 2022 the KJSNA organised a session in the series ‘Author Meets Critics’ and invited Professor Mattias Desmet, author of The Psychology of Totalitarianism, to discuss the ideas in his book. However, shortly before the online meeting Desmet cancelled his attendance without giving much explanation.