Onder de Facebookposts van o.a. Marc Van Ranst vonden we regelmatig dezelfde stukken tekst door verschillende mensen gepost. We vonden dezelfde stukken tekst ook terug op de tijdlijn van familie, vrienden en kennissen.
We konden deze teksten naar Sam Brokkens persoonlijke pagina traceren.

Door het plaatsen van referenties en cijfers wekt hij de indruk dat hij zijn onderzoek goed en betrouwbaar gedaan heeft. Maar is dat wel zo? We vonden het belangrijk enkele te ontleden om foute redeneringen, incorrecte bronlezingen en onwetenschappelijke bronvermeldingen te weerleggen.

Facebookpost van Sam Brokken

17 november 2021

OP NAAR DE 100% VACCINATIEGRAAD?

Gibraltar kent een vaccinatiegraad van 139,5% .  Bekijk even de curve.

Ook de overlijdenscurve is interessant, deze kan je terugvinden bij Reuters.  Toen Delta er dominant werd vielen de overlijdens stil.  Niet vergeten dat Delta 2,5x minder mortaal is dan Alpha en Bèta. 

Als de vaccins niet bijdragen tot inperken van besmettingen en de overlijdens in lage- en hogevaccinatiegraad landen op hetzelfde niveau zitten, wat helpen de vaccins dan?

https://graphics.reuters.com/…/countries-and…/gibraltar/

https://www.thehumanside.be/…/waarom-massavaccinatie…

New cases in Gibraltar

Op de sociale media is heel wat te doen over de cijfers in Gibraltar. Op Facebook haalt ook Sam (Leendert) Brokken Gibraltar aan om de doeltreffendheid van de vaccins in twijfel te trekken. Maar als men die cijfers van naderbij bekijkt, vallen een aantal zaken onmiddellijk op. 

Een vaccinatiegraad van 139,5% van de bevolking is uiteraard onmogelijk. 139,5% is het percentage dat men bekomt als men het aantal uitgereikte dosissen deelt door het aantal inwoners en men twee dosissen per inwoner rekent. Men mag ervan uitgaan dat er ook prikken werden uitgedeeld aan mensen die niet officieel in Gibraltar wonen, zoals Spanjaarden die in Gibraltar werken. 

Zelfs mensen die beweren dat de bevolking van Gibraltar voor 100% gevaccineerd is, verspreiden doelbewust leugens. Binnen Europa worden op dit ogenblik nog geen kinderen onder de 12 jaar gevaccineerd. Dus die 100% is sowieso onmogelijk. Bovendien is men in Gibraltar pas een aantal weken geleden gestart met de vaccinatie bij jongeren tussen 12 en 15 jaar. In Gibraltar is 20% van de bevolking jonger dan 15 jaar, dus de vaccinatiegraad bij de bevolking van Gibraltar zal eerder rond de 80% liggen.

Als we kijken in het dagelijkse rapport met de nieuwe besmettingen volgens vaccinatiestatus, dan zien we op 17 november dat van de 83 gerapporteerde besmette personen er 56 ongevaccineerd zijn. Hoewel slechts een klein deel van de bevolking van Gibraltar ongevaccineerd is, nemen zij wél meer dan de helft van de besmettingen voor hun rekening. Op andere dagen lijken de absolute besmettingscijfers evenwichtiger verdeeld over beide groepen. Rekening houdend met de kleine groep van ongevaccineerden in Gibraltar, hebben zij echter nog steeds een disproportioneel aandeel in deze besmettingen. U vindt deze dagelijkse rapporten op de twitterpagina van de overheid van Gibraltar.

Het geval Gibraltar aanhalen als voorbeeld dat de vaccinaties niet werken, toont aan hoe wanhopig de vaccinsceptici zijn om toch maar hun gelijk proberen te halen. Al vijftien maanden zeggen covid-sceptici dat we niet naar de besmettingscijfers mogen kijken omdat die onnodig angst veroorzaken en nu halen ze zelf besmettingscijfers aan om te proberen hun verhaal dat de vaccins niet werken aan de man te brengen. 

Samengevat: hoewel een klein deel van de bevolking ongevaccineerd is, vertegenwoordigt deze groep een groot deel van de besmettingen in Gibraltar. Met andere woorden, de besmettingsopstoot in Gibraltar waarnaar vaccinsceptici, waaronder dus ook Sam Brokken, verwijzen, is merendeels aan ongevaccineerden toe te schrijven.

Maar hier houdt het niet op. In dezelfde post beweert Brokken dat de deltavariant 2,5 keer minder dodelijk is dan de alfa- of betavariant. Dit zou gebaseerd zijn op zijn eigen berekening, niet op studies. Brokken verduidelijkt nergens op welke manier hij die berekening gemaakt heeft en op basis van welke gegevens. We gaan Brokken niet zomaar op zijn woord geloven, zeker niet als studies (1) het (2) omgekeerde (3) aantonen (4), namelijk een verdubbeling van de kans op hospitalisatie.

Maar zelfs al zou de deltavariant 2,5 keer minder dodelijk zijn (wat niet het geval lijkt, integendeel), dan is dat een schrale troost. Hij is immers meer dan 2 keer besmettelijker. Dus hoe meer mensen ermee besmet raken, hoe meer sterfgevallen er zullen volgen. Als je iets hebt dat 1% van de mensen doodt, maar een enorm aantal mensen krijgt het, dan zal dat resulteren in meer sterfgevallen dan iets dat een klein aantal mensen krijgt, maar 2% van hen doodt.

Het frappantste in Brokkens post is de bewering dat overlijdens in landen met lage vaccinatiegraad en landen met hoge vaccinatiegraad op hetzelfde niveau zitten. Het volstaat te kijken naar de sterftecijfers en de vaccinatiegraad van de landen om te zien dat de vaccins wel degelijk efficiënt zijn. Hieronder vindt u de kaart van Europa met links de sterftecijfers en rechts, op de groene kaart, de vaccinatiegraad. Het is duidelijk dat de meeste covid-doden vallen in de landen met de laagste vaccinatiegraad. Meer info en uitleg hierover vindt u in het artikel van RTBF.

Categorieën: Weerlegd