Hier hebben we een aantal artikels en video’s geplaatst waarin anderen tot vergelijkbare conclusies en observaties komen.


Maarten Boudry: Waarom Prof. Mattias Desmet schadelijke onzin verspreidt (een voorafname)

Dit is wat Maarten Boudry, een vooraanstaand Vlaamse filosoof, schrijft:

Een professor psychoanalyse aan mijn universiteit UGent veegt de hele medische consensus over COVID-19 van tafel als niets meer dan een “angstpsychose” en “massavorming”, een staat van “hypnose” onder virologen. Prof. Desmet komt (als psycholoog!) uit op een medische conclusie over een virus die radicaal indruist tegen zowat alle medische experts, maar in plaats van zich af te vragen of hij zich misschien ergens een klein beetje heeft vergist, besluit hij: “alle andere collega’s zitten in een angstpsychose!”. En dan zit hij maar te schamperen over de “uitschakeling van het intellect” onder medische experts, de “collectieve verdwazing” en “massavorming”, de toestand van “hypnose”. Ik denk niet dat ik ooit een grotere knoert van een projectie heb gezien.


Video: Betrouwbaarheid PCR test of hoe professor in de psychologie Mattias Desmet radicaliseert

Een video waarin iemand een post van Mattias Desmet doorneemt, en hierover met hem in discussie probeert te gaan via Facebook, vraagt naar bronnen van zijn beweringen. Maar dan merkt hij de hele tijd ontwijkend gedrag vertoont, en geen deftige bronnen bovenhaalt.

Omdat hij ontwijkend is vraag ik hem recht op de man af: “Hey heb je het artikel gelezen?”
Dan zegt hij “Ik probeer het te lezen voor de videochat, ok” en dan komt hij met een ander artikel aanzetten.
Dat is typisch afleidingsmanoeuver, eromheen lullen, kijken of hij mij met een kluitje het riet in kan sturen.

Je kan zien dat dit hele artikel allemaal aannames doet en over een heel specifieke situatie gaat terwijl ze doen alsof dat niet zo is. En dat kan je ook hier zien, dan probeert hij zich eronderuit te praten. Onderuit te lullen zou je kunnen zeggen.

Precies zoals die zelf in z’n eigen video beschrijft wat mensen doen als ze vastzitten in een bubbel, als ze vastzitten in hun eigen gedachtenwereld.


SKEPP: Uitreiking Skeptische Put aan Mattias Desmet

De Skeptische Put wordt gegeven aan diegene die zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen. In 2020 werd deze prijs uitgereikt aan Mattias Desmet:

Daarom gaat de Skeptische Put 2020 naar…

Mattias Desmet, hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit Gent, omwille van zijn talloze en herhaalde uitspraken die ongefundeerd, misleidend of ronduit fout zijn. Die kunnen mensen aanzetten tot onvoorzichtig gedrag en de vaccinatietwijfel voeden.

Een bijkomend bezwarend feit is dat hij met een academische functie aan een van ’s lands grote universiteiten een publieke verantwoordelijkheid heeft in onze samenleving.

Het feit dat hij de coronacrisis door een psychoanalytische bril bekijkt, beschouwen we niet als een verzachtende omstandigheid omdat deze methode bij skeptici bekend staat als pseudowetenschappelijk.


Knack: Factcheck: besmettingen in eerste twee weken na vaccinatie zeggen niets over effectiviteit vaccins

Een van de factchecks van Knack ging over een bewering van Mattias Desmet die misleidend bleek te zijn.

Desmet vertelt er in zijn interview niet bij dat die vermeende 40 procent meer besmettingen zich voordoen in de eerste twee weken na vaccinatie. Zijn uitspraak is dus misleidend. Het cijfer zegt niets over de effectiviteit van de coronavaccins na die periode. Bovendien is de stijging van het aantal infecties vlak na vaccinatie mogelijk te verklaren door het feit dat mensen zich na hun eerste prik onvoorzichtiger gaan gedragen, zoals is gebleken uit Brits onderzoek bij ouderen. We vroegen Desmet om een reactie maar kregen tot nu toe geen antwoord.


Factcheck Vlaanderen: Beweringen professor Mattias Desmet omtrent corona kloppen niet altijd

Factcheck Vlaanderen nam een interview van Mattias Desmet in DeWereldMorgen onder de loep:

In een interview gepubliceerd op DeWereldMorgen in januari 2021 beweert professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) enkele dingen over de coronapandemie. Hij doet daarin enkele, veelal gegronde, uitspraken over de impact van de coronacrisis op mentale gezondheid. Maar helaas herhaalde hij ook enkele foutieve beweringen. Zo zei hij foutief dat elke overleden oudere bij de coronasterftes wordt geteld, ook al is het niet zeker of die is overleden aan het SARS-CoV-2-virus. Daarnaast stelt hij onterecht de correctheid van PCR-tests in vraag .


DeWereldMorgen: Desmet claimt geen complotdenker te zijn, maar bewering dat wetenschappers angstboodschap aan bevolking opdringen komt dicht in buurt

Hier is wat Joris Meys (biostatisticus, Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent) en
Lieven Bervoets (ecotoxicoloog, Biologie, Universiteit Antwerpen) schrijven:

Desmet herhaalt een aantal fantasieën die de ronde doen bij complotdenkers, en waar geen enkele wetenschappelijke basis voor is. Meer nog, zijn beschuldigingen impliceren grootschalige fraude met overlijdensaktes, en een internationaal falen van wetenschappers om hun eigen vakgebied correct toe te passen. De beweringen van Mattias Desmet in het interview door Patrick Dewals van 18 januari zouden mensen kunnen aanzetten om de ernst van het virus te minimaliseren. Daarom willen we toch reageren op een aantal uitspraken van Desmet, die vooral gebaseerd lijken op anekdotes en persoonlijke overpeinzingen in plaats van op feiten.


Factcheck Vlaanderen: Diensten intensieve zorg zwaarder belast dan Sam Brokken beweert in documentaire ‘Tegenwind’

Sam Brokken beweerde in de eerste aflevering van ‘Tegenwind’ dat 85% van de patiënten op intensieve zorgen geen echte nood hadden aan intensieve verzorging.

Dit wordt “absolute nonsens” genoemd door het hoofd van de dienst Intensieve Zorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

De cijfers die Sam Brokken noemt, sporen niet met die van andere bronnen. Prof. Dr. Philippe Jorens, hoofd van de dienst intensieve zorgen van het UZA, spreekt ook met klem het beeld tegen dat op intensieve zorg mensen zouden hebben gelegen die er eigenlijk niet thuis hoorden. Het idee dat ziekenhuizen met gemak de extra patiënten aankunnen die er zouden komen bij vrije viruscirculatie, is in tegenspraak met de cijfers van Sciensano, internationale studies en met de ervaring van professor Philippe Jorens.


Bram Vervliet: Het probleem met de coronacijfers: ze lokken te weinig angst uit

Hier is wat Bram Vervliet, hoofddocent Psychologie aan de KU Leuven, schrijft:

Mattias Desmet, professor in de psychoanalyse aan de Universiteit van Gent, vindt dat we massaal in de greep zitten van angst. Hij beweert dat we collectief verblind zijn door een virusje dat onze ergste angsten aanwakkert, waardoor we niet meer helder denken en voortdurend irrationele beslissingen nemen. Aan het aantal views te zien, bereikt zijn betoog een grote groep mensen. Maar wetenschappelijk is het allerminst.
Nee, volgens Desmet moeten we vooral beducht zijn voor onze eigen angst, die is véél gevaarlijker dan het virus zelf. Angst doodt! Hiervoor haalt hij schimmige anekdotes aan van sjamanen die iemand met een staf aantikten waarna die enkele uren later pardoes van angst dood vielen. Werkelijk? Ik doe al 20 jaar onderzoek naar angst, maar zulke onzin heb ik nog nooit gehoord.
En het wordt heel diepzinnig als hij stelt dat we een massapsychose beleven, een collectieve angst, waarbij we gehypnotiseerd naar een virus staren: een virus dat de diepe malaise van onze hedendaagse maatschappij aan zich bindt, waardoor we bang zijn van het virus in plaats van ons zorgen te moeten maken over onze manier van leven. Klinkt mysterieus, en dat is het ook: er is namelijk niets van aan.


Wie schuilt er achter het antilockdownpleidooi ‘Great Barrington Declaration’?

Knack schreef een artikel over de ‘Great Barrington Declaration’, die in België voornamelijk uitgedragen wordt in de vorm van de ‘Omgekeerde Lockdown’ van Sam Brokken.


Pepijn van Erp & Peter Zegers: Desmet dwaalt, draait en duikt

Pepijn van Erp en Peter Zegers schreven een stuk over Mattias Desmet

Hoewel de uitspraken van Desmet over de coronamaatregelen al langer op veel kritiek van factcheckers stuiten, kwam hij pas recentelijk echt flink in opspraak. Op een tournee langs verschillende Amerikaanse talkshows en podcasts om de Engelse vertaling van zijn boek te promoten, was hij ook te gast bij Infowars, de show van Alex Jones. Het optreden bij deze veroordeelde complotdenker en het doen van nogal stellige uitspraken over openhartoperaties onder hypnose waren de aanleiding voor een hausse aan kritische artikelen in de Vlaamse media. Het zou mogelijk nog een vervelend staartje voor hem kunnen krijgen, want er zijn twee onderzoeken aangekondigd door de universiteit Gent naar zijn handel en wandel.