Onder de Facebookposts van o.a. Marc Van Ranst vonden we regelmatig dezelfde stukken tekst door verschillende mensen gepost. We vonden dezelfde stukken tekst ook terug op de tijdlijn van familie, vrienden en kennissen.
We konden deze teksten naar Sam Brokkens persoonlijke pagina traceren.

Door het plaatsen van referenties en cijfers wekt hij de indruk dat hij zijn onderzoek goed en betrouwbaar gedaan heeft. Maar is dat wel zo? We vonden het belangrijk enkele te ontleden om foute redeneringen, incorrecte bronlezingen en onwetenschappelijke bronvermeldingen te weerleggen.

Klik op de rode en gele tekst om onze opmerkingen te zien.

Facebookpost van Sam Brokken

28 november 2021

SNIJDEN WE NOG HOUT BESTE BEVOLKING?

De laatste twee weken verschijnen er -tig artikels in de media over de goede werkzaamheid van de vaccins. Met 87% van de volwassen bevolking gevaccineerd en lage mortaliteitscijfers zou dit een eerste bevestiging moeten zijn. Ook wordt er verwezen naar het relatieve hoog aantal niet-gevaccineerden die in de ziekenhuizen zijn opgenomen.

Dat de vaccins bijdragen tot het aanmaken van antistoffen kan niemand ontkennen, vele studies tonen dit ondertussen ook aan. De efficiëntie blijkt niet zo groot als initieel gepromoot, echter kan dit het verschil maken bij een precaire gezondheid. Na zes maanden zien we al een sterke daling van de werking van de vaccins. Toen ik in februari aanhaalde in de Zevende Dag dat een CST zinloos was vermits iemand die in januari een vaccin had gekregen en een ander persoon een paar maanden later, samen naar een festival konden. Wetende dat de eerste nog nauwelijks antistoffen zou hebben werd ik verguisd door Prof Van Damme. Wat staat er nu letterlijk gepubliceerd in Nature:

Individuals who were vaccinated in January 2021 had a 2.26-fold increased risk (95% CI 1.80–3.01) for breakthrough infection compared to individuals who were vaccinated in April 2021 (Table 1). (Mizrahi et al. 2021)

Verschillende studies tonen aan dat er geen enkel verschil is tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden m.b.t. besmettelijkheid en verspreiding. Kortom, er is geen enkele grond meer om een QR-pas nog te rechtvaardigen (1-4)!! [referentie 1] [referentie 2] [referentie 3] [referentie 4]

Anderzijds zijn er ook tal van studies die merken dat bij nieuwere varianten de antistoffen kunnen worden ontweken (5-9). Veelal zijn dit ouderen en mensen met immuunziekten die geen baat bleken te hebben bij de eerste twee shots, bij natuurlijke infectie bleken ze wel antistoffen te genereren (10, 11, 12, 13). Het wordt duidelijker dat een aanzienlijk aandeel van de bevolking zelfs geen antistoffen aanmaken na contact met het virus, maar dan wel terugvallen op een stevige T-cel immuniteit die hen beter bescherming biedt (14-18) [referentie 16] [referentie 18]. Deze mensen worden foutief aanzien als niet beschermd en, indien geen vaccinatie ook geen recht op fake vrijheid.

Als we dit laatste combineren met de zeer lage mortaliteit onder de 60 (en dat weten we al meer dan een jaar) kan men zich afvragen hoeveel de massavaccinatie in werkelijkheid bijdraagt aan de beheersing. Vele onderzoeken grijpen louter terug, om het simplistisch te stellen, naar de statistische verhouding van vaccinatiegraden t.o.v. lagere opnamecijfers en minder mortaliteit. Dit zou dan het bewijs moeten zijn dat de vaccins zeer degelijk werken. Geen enkel onderzoek hield rekening met het mogelijke endemische karakter van Delta noch wordt hier voldoende onderzoek naar gedaan.

Real-life serologisch onderzoek (5-9) toont al maanden aan dat de Delta-variant wordt ontweken. Mijn inschatting is dan ook dat de Delta-variant endemischer is. Maar wat dan met het relatief hogere aantal niet-gevaccineerden in het ziekenhuis? Daar komen we verder op terug.

De best beschermde populatie is de populatie met hybride immuniteit, deze hebben de ziekte doorgemaakt waarna de vaccinatie een booster-effect opwekt dat qua efficiëntie boven de andere groepen uitsteekt (19, 20). Voor hen lijkt er nu al levenslange immuniteit in te zitten. Ook daar zullen derde en opvolgende spuiten geen meerwaarde bieden.

Wat we wel met zekerheid kunnen stellen is dat de vaccins na zes maanden nog zeer beperkt actief zijn bij de populatie zonder voorafgaande infectie. Binnen de populatie van personen die de ziekte natuurlijk hebben doorgemaakt bewijzen studies dat de bescherming veel langer (jaren) actief blijft (21, 22). Op basis van B-cel immuniteit zien we een plateau ontstaan dat vermoedelijk jaren tot levenslang bescherming bieden (23).

Sinds enkele dagen worden we nu ook nog geconfronteerd met die Omicron-variant. Een dertigtal mutaties op het spike-eiwit en een tiental op de RBD (receptor binding domain)( 24) zullen er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat de huidige vaccins zo goed als geen bescherming meer zullen bieden, dat is alvast mijn hypothese. Meer nog, we weten van alle virussen dat ze na een enkel golven besmettelijker worden maar minder lethaal, dat heeft MVR in de laatste uren nu eindelijk zelf toegegeven op social media.

Mijn inschatting is dan ook dat we op het einde zijn van het verhaal. De kans is zeer groot dat Omicron volledig endemisch zal blijken. De vaccinatiecampagne nu nog verder zetten met de ‘oude’ vaccins is dan ook totaal nutteloos, Omicron omzeilt deze zo goed als volledig. Dit ganse verhaal haalt dan ook het nut weg van CTS, PCR-testen, positiviteitsratio’s, R0-waarde, massavaccinatie en andere zinloze maatregelen.

HOGE VS LAGE VACCINATIEGRAAD LANDEN

De heer MVR postte deze week een grafiek (zie bijlage) waaruit mocht blijken dat binnen de EU de landen met de laagste vaccinatiegraad (nog steeds tussen de 48 en 68%!!) slechtere cijfers voorleggen. Zo zien we bij de besmettingen dat de ‘lage-vaccinatielanden’ tot boven de 1500/miljoen stijgen. De ‘hoge-vaccinatielanden’ zitten rond de 1200/miljoen. Toch een duidelijk verschil zal u zeggen. Als we naar de mortaliteit kijken lopen de cijfers nog verder uit elkaar. ‘Hoge-vaccinatielanden’ komen uit tussen de 0 en 3/miljoen inwoners, waarbij de ‘lage-vaccinatiegraden’ oplopen tussen de 8 en 25 doden/miljoen. Conclusie: “de vaccins werken zeer efficiënt”, aldus MVR, die de rest van het plaatje weer niet in kaart brengt.

Als we gaan kijken naar de landen met de laagste vaccinatiegraad ter wereld (bijlage) stellen we vast dat de mortaliteit tussen de 0 en 0,25/miljoen inwoners uitkomt. Mogelijks moeten we hier toch rekening houden met een registratie-bias, dit is echter moeilijk te achterhalen qua mortaliteit. Alleszins zien we sinds de aanvang van de wereldwijde massavaccinatie in december 2020 een zeer sterke stijging van het aantal mutaties (zie: www(dot)thehumanside(dot)be/post/waarom-brede-vaccinatie-weinig-zinvol-blijkt).

Waar zit dan het verschil binnen de EU? Wel, het bredere plaatje. We weten uit diverse onderzoeken van vorig jaar dat er een seizoens- en klimatologisch effect speelt (25, 26, 27, 28, 29). Opvallend binnen de ‘lage-vaccinatielanden’ is dat ze allemaal uit het voormalige Oostblok komen. Daar is het koude en vochtige weer al enkele weken aan het gedijen. In de meer westelijk gelegen landen (waaronder België) breekt nu pas de vochtige, koude periode aan. Als we binnen anderhalve maand dezelfde landen naast elkaar leggen zien we mogelijks een ander beeld. Is dat misschien de reden dat MVR nu al oproept tot een nieuwe lockdown? Omdat hij weet dat de cijfers sowieso wat zullen stijgen en zijn analyse niet zal opgaan? Dan kan men nadien (zoals nu al verschillende keren is gebeurd in het verleden) zeggen: zie je wel….de vaccins werken.

Dat een grootschalig onderzoek over 68 landen en 2947 ‘counties’ in de Verenigde Staten aantoont dat er geen verband valt aan te tonen tussen vaccinatiegraad en stijgende cijfers is blijkbaar voor de experten van geen belang (1).

DOORBRAAKINFECTIES BIJ GEVACCINEERDEN EN RE-INFECTIES BIJ NIET-GEVACCINEERDEN: INVLOED OP CIJFERS EN CST

Het procentueel hoger aandeel aan niet-gevaccineerden in de ziekenhuizen is eerder beperkt. Bij een vaccinatiegraad van iets meer dan 70% in de totale bevolking en een verhouding van ongeveer 70%-30% in de ziekenhuizen blijkt dit koren op de molen voor de narrativisten. Alweer een bewijs dat de vaccins goed werken volgens hen. Ook hier moeten we misschien even het bredere plaatje bekijken. Wat zegt de wetenschap? Dat gevaccineerden tot 13 keer (!!) meer kans hebben op doorbraakinfecties dan personen die de ziekte natuurlijk hebben verworven (3, 30, 31).

Anderzijds is er op 8 november een overzichtsstudie in The Lancet (32) verschenen die aantoont dat re-infectie bij natuurlijk doorgemaakte ziekte maar tussen de 0 en 2% kans geeft op re-infectie (één studie uitgezonderd, tot 19,5%). Als er meer doorbraakinfecties voorkomen binnen de gevaccineerde groep dan bij een natuurlijk doorgemaakte infectie, lijken de gevaccineerden de motor van de verspreiding.

Het is duidelijk te merken met ongeveer 87% gevaccineerden (binnen de volwassen populatie) en een stijgende positiviteitsratio dat de kans zeer groot is dat de gevaccineerden dus de vector van verspreiding zijn geworden. Aan de andere kant van het spectrum heb je 13% niet-gevaccineerden. Een heterogene groep van mensen die niet kunnen gevaccineerd worden door precaire gezondheid, allergieën of andere medische indicaties en verder mensen die het vaccin niet wensen te nemen. Toch krijgen zij de schuld van alles. Deze heterogene groep niet-gevaccineerden boksen al maanden op tegen een ‘sluitend net’, groepsdruk, bedreigingen, verbroken sociale contacten, problemen op het werk en binnen de familie. Ze worden als het ware uitgestoten uit de maatschappij. Dat dit leidt tot zeer veel stress, angstgevoelens, depressieve gedachten en moedeloosheid hoeft geen betoog. We weten ook wat dit doet met de immuniteit van die kleine groep (zie vorige analyses).

De groep niet-gevaccineerden zijn dus mogelijks zeer kwetsbaar geworden wat de deur openzet om de ziekte stevig door te maken. Vorig jaar haalde ik zowel in enkele programma’s als analyses aan dat dit zou leiden tot de meer opnames en slachtoffers in de jongere leeftijdscategorieën. En net dit zien we vandaag nu gebeuren. De massavaccinatie draagt mogelijks bij tot de problematiek binnen de niet-gevaccineerden-populatie. Om deze niet-gevaccineerden dan te beschermen, wordt vaccinatie als de meest plausibele oplossing voorgesteld. Kortom, hoe men met dit beleid iedereen afhankelijk heeft weten te maken van de spuit.

Ondertussen blijft het CST van kracht en kan de groep met de doorbraakinfecties rustig circuleren en elkaar blijven besmetten. Mensen met een natuurlijk doorgemaakte infectie en zonder CST die nauwelijks nog een re-infectie doormaken worden geweerd. Verder worden niet-gevaccineerden verder gediscrimineerd en dienen zij voor alles een negatieve PCR-test voor te leggen. Wie is dan het veiligst om te laten circuleren binnen de maatschappij?

WERKEN DE VACCINS DAN WEL OF NIET?

Als men louter de grafieken en statistieken bekijkt zou men kunnen opmaken dat de vaccinaties enigszins bijdragen. Ik verwijs graag naar statisticus en Tegenwinder Maurice de Hond die heel mooi uitlegt hoe men met dit soort cijfers kan draaien en keren tot je je gelijk haalt. (https://www(dot)maurice(dot)nl/2021/11/20/mindfuck-door-het-rivm-de-trucs-uitgelegd/

Wat besmettelijkheid betreft is het ondertussen meer dan duidelijk, de vaccins dragen nul komma nul bij (3, 30, 31, 34). Voor de hospitalisaties en overlijdens dienen we wat dieper te graven.

Steeds heb ik geponeerd dat men zich moet baseren op serologisch epidemiologsch onderzoek, zeg maar het testen van de antistoffen in het bloed als ze in het labo in contact worden gebracht met nieuwe varianten. En wat merkt men daar? Dat sinds de zomer er al sprake is van immune evasion zoals hogerop beschreven. De antistoffen reageren nog zeer beperkt tot niet op de varianten, vooral Alpha werd goed bestreden (35). Dat zijn real-life data en die uitslag valt dan ook moeilijk anders te interpreteren.

Een laatste studie waarbij men de epitopen is gaan analyseren van de verschillende varianten of er nog adequaat wordt gereageerd besluit droog dat de vaccins nog hielpen bij Alpha en Béta maar door Delta, Lambda en Mu volledig worden ontweken (36). Kortom, de opgebouwde antistoffen doen dus niets meer tegen de nieuwere varianten. Wil dit zeggen dat ze totaal waardeloos zijn? Dat valt moeilijk in te schatten, men zou kunnen stellen dat T-cel en in mindere mate B-cel immuniteit (waar de studie niet naar keek) mogelijks nog een klein effect hebben. Alleszins is verder vaccineren met de huidige vaccins totaal zinloos.

De verklaring ligt, zoals we al enige tijd vermoeden, in het feit dat het virus verder muteert en vermoedelijk endemisch is geworden. De toename van niet-gevaccineerden in het ziekenhuis zal eerder te wijten zijn aan bovenstaande aangehaalde mix van meer verspreiding door gevaccineerden, beperkte bescherming bij ouderen en zwakkeren die nu worden opgenomen en waarbij ook de niet-gevaccineerden met verzwakte immuniteit worden getroffen.

Zoals we bij elke nieuwe virale stam al hebben gezien in het verleden zijn er een twee tot drietal golven waarna het virus afzwakt. Hetzelfde is mogelijks nu aan het gebeuren met Delta en Omicron.

Ik raad u aan de curve van MVR nog eens goed te bekijken. De lijntjes liggen zo goed als plat, zijn de disproportionele maatregelen dan nog te verantwoorden? Waarom wil hij zo graag een lockdown doorvoeren? Omdat de nietszeggende besmettingen aan het stijgen zijn bij de gevaccineerden? Meerdere studies hebben in het verleden al aangetoond dat tijdens lockdowns het meeste besmettingen plaatsvinden gezien er maar één iemand binnen het gezin besmet moet worden om de rest aan te steken als je steeds binnen vertoeft (zie voorgaande analyses).

Conclusie: het bredere plaatje willen zien blijft moeilijk. We draaien constant in vicieuze cirkels waarvoor ik al waarschuwde in mijn open brief ‘Omgekeerde Lockdown’. Bovenstaande bewijzen (en dan vooral nr. 32): natuurlijk doorgemaakte infectie biedt langer en beter bescherming en zorgt dat re-infectie zo goed als onmogelijk is bevestigd dat de omgekeerde lockdown/focused protection had kunnen bijdragen gezien de lage IFR die we sinds vorig jaar kennen. , Combineer dit met vaccinatie van een beperkte groep met onderliggende aandoeningen en je hebt de basis van een beleid dat nooit een kans heeft gekregen.

HOE KAN HET VERDER?

Hadden we de gezonde actieve bevolking los gelaten en hen geleerd om te gaan met de zwakkeren in de samenleving (nemen van maatregelen als je in contact komt of bijvoorbeeld op bezoek gaat). Verder de groep met onderliggende aandoeningen samen met hun huisarts laten bepalen hoe ze met een circulerend virus moeten omgaan, dan hadden een ander beleid mogelijk geweest. De sociale, economische en maatschappelijke impact had kunnen worden beperkt.

We hadden een jaar geleden al 70% van de populatie (het gezonde deel) kunnen bereiken met een natuurlijk doorgemaakt infectie waarbij re-infectie quasi nihil was en verdere verspreiding dus werd beperkt. De zwakkeren en ouderen hadden perfect een vaccin kunnen genieten zonder dat deze beperkte groep voor grote verspreiding zou zorgen met doorbraakinfecties. Die natuurlijke oplossing werd afgeremd door alle stringente maatregelen.

Een mooi voorbeeld dat ik nu zelf uit eerste hand leer kennen: India. Ingezet op 72.000 vaccinatiecentra die zorgden voor injecties onder de zwakkeren en de ouderen. Welgeteld 27% werd gevaccineerd en het virus mocht rustig circuleren. Door de grootte van het land bleek het onmogelijk om 1,5 miljard mensen te vaccineren, ongewild hebben ze zo de Omgekeerde Lockdown of Focused Protection toegepast. Het land is nu open, er wordt alleen nog geadviseerd op drukke plaatsen een mondmasker te dragen. De curves liggen plat en alles is open. De mm’s hangen bijgevolg ook meer rond de arm dan rond het hoofd. Maar een middeninkomensland moet wel dom zijn of hun cijfers kloppen niet….waar hebben we dat nog gehoord?

Ondertussen hebben Pfizer en Moderna al aangekondigd dat ze binnen 100 dagen een nieuw vaccin zullen klaar hebben, aangepast aan de Omicron. Zou men niet beter stoppen met deze aanpak en eindelijk eens een evaluatie maken van de aanpak van deze crisis tot op vandaag?

Er zijn voldoende studies die oproepen tot evaluatie vermits de gevolgen van de vaccinaties (van myocarditis tot DNA-schade) (37, 38, 39) wel eens groter zouden kunnen blijken dan de beoogde gezondheidswinst. Het is tijd om uit de fouten te leren en de farma een halt toe te roepen met zijn ongebreidelde drang om overheden aan te moedigen om de ingeslagen weg te blijven bewandelen.

Het ganse beleid snijdt langs geen kanten hout. Hoog tijd voor een andere aanpak, weg van de massavaccinatie en boosters!

REFERENTIES

1) Subramanian, S. V., & Kumar, A. (2021). Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology.

2) Singanayagam, A., Hakki, S., Dunning, J., Madon, K. J., Crone, M. A., Koycheva, A., . . . Lackenby, A. Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. The Lancet Infectious Diseases

3) Pouwels, K. B., Pritchard, E., Matthews, P. C., Stoesser, N., Eyre, D. W., Vihta, K.-D., . . . Walker, A. S. (2021). Effect of Delta variant on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK. Nature medicine.

4) Koren, Oz and Levi, Retsef and Altuvia, Shoshy, Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots in Israel – A More ‘Realistic’ Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data (November 7, 2021). Available at SSRN

5) Andreano, E., & Rappuoli, R. (2021). SARS-CoV-2 escaped natural immunity, raising questions about vaccines and therapies. Nature medicine, 27(5), 759-761.

6) Barros-Martins, J., Hammerschmidt, S. I., Cossmann, A., Odak, I., Stankov, M. V., Ramos, G. M., . . . Behrens, G. M. N. (2021). Humoral and cellular immune response against SARS-CoV-2 variants following heterologous and homologous ChAdOx1 nCoV-19/BNT162b2 vaccination. medRxiv,

7) Chen, R. E., Zhang, X., Case, J. B., Winkler, E. S., Liu, Y., VanBlargan, L. A., . . . Diamond, M. S. (2021). Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Nature medicine.

8. McCallum, M., Bassi, J., Marco, A. D., Chen, A., Walls, A. C., Iulio, J. D., . . . Veesler, D. (2021). SARS-CoV-2 immune evasion by the B.1.427/B.1.429 variant of concern. Science, 373(6555), 648-654.

9) Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell.

10) Connolly, C. M., Boyarsky, B. J., Ruddy, J. A., Werbel, W. A., Christopher-Stine, L., Garonzik-Wang, J. M., . . . Paik, J. J. (2021). Absence of Humoral Response After Two-Dose SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccination in Patients With Rheumatic and Musculoskeletal Diseases: A Case Series. Ann Intern Med, 174(9), 1332-1334

11) Havlin, J., Svorcova, M., Dvorackova, E., Lastovicka, J., Lischke, R., Kalina, T., & Hubacek, P. (2021). Immunogenicity of BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine and SARS-CoV-2 infection in lung transplant recipients. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 40(8), 754-758.

12) Pannus, P., Neven, K. Y., De Craeye, S., Heyndrickx, L., Kerckhove, S. V., Georges, D., . . . Marchant, A. (2021). Poor antibody response to BioNTech/Pfizer COVID-19 vaccination in SARS-CoV-2 naïve residents of nursing homes. medRxiv, 2021.2006.2008.21258366.

13) Schramm, R., Costard-Jäckle, A., Rivinius, R., Fischer, B., Müller, B., Boeken, U., . . . Gummert, J. (2021). Poor humoral and T-cell response to two-dose SARS-CoV-2 messenger RNA vaccine BNT162b2 in cardiothoracic transplant recipients. Clinical Research in Cardiology, 110(, 1142-1149

14) Swadling, L., Diniz, M. O., Schmidt, N. M., Amin, O. E., Chandran, A., Shaw, E., . . . investigators, C. O. (2021). Pre-existing polymerase-specific T cells expand in abortive seronegative SARS-CoV-2. Nature.

15) Wang, Z., Yang, X., Zhong, J., Zhou, Y., Tang, Z., Zhou, H., . . . Ran, P. (2021). Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection. Nature Communications, 12(1), 1724.

16) Sekine, T., Perez-Potti, A., Rivera-Ballesteros, O., Strålin, K., Gorin, J.-B., Olsson, A., . . . Buggert, M. (2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19. Cell, 183(1), 158.

17) Peng, Y., Mentzer, A. J., Liu, G., Yao, X., Yin, Z., Dong, D., . . . Dong, T. (2020). Broad and strong memory CD4 + and CD8 + T cells induced by SARS-CoV-2 in UK convalescent individuals following COVID-19. Nature immunology, 21(11), 1336-1345.

18) Akber, M., Berglin, L., Bergsten, H., Brighenti, S., Brownlie, D., Butrym, M., . . . Buggert, M. (2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19. Cell, 183(1), 158-168.

19) Shenoy, P., Ahmed, S., Paul, A., Cherian, S., Umesh, R., Shenoy, V., . . . Thambi, A. Hybrid immunity versus vaccine-induced immunity against SARS-CoV-2 in patients with autoimmune rheumatic diseases. The Lancet Rheumatology.

20) Abbasi, J. (2021). Study Suggests Lasting Immunity After COVID-19, With a Big Boost From Vaccination. JAMA, 326(5), 376-377.

21) Shenai M B, Rahme R, Noorchashm H (2021) Equivalency of Protection From Natural Immunity in COVID-19 Recovered Versus Fully Vaccinated Persons: A Systematic Review and Pooled Analysis. Cureus 13(10): e19102.

22) Wei, J., Matthews, P. C., Stoesser, N., Maddox, T., Lorenzi, L., Studley, R., . . . the, C.-I. S. t. (2021). Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population. Nature Communications, 12(1), 6250.

23) Turner, J. S., Kim, W., Kalaidina, E., Goss, C. W., Rauseo, A. M., Schmitz, A. J., . . . Ellebedy, A. H. (2021). SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature.

24) www(dot)nature(dot)com/articles/d41586-021-03552-w?fbclid=IwAR20iQP5HxzqQ2QOIfluGufIWjsS9k2roweaqV2-gAr_-Vkq1iIeI_BTKnk

25) Aboubakr, H. A., Sharafeldin, T. A., & Goyal, S. M. Stability of SARS-CoV-2 and other coronaviruses in the environment and on common touch surfaces and the influence of climatic conditions: A review. Transboundary and Emerging Diseases, n/a(n/a)

26) Yang, X.-D., Li, H.-L., & Cao, Y.-E. (2021). Influence of Meteorological Factors on the COVID-19 Transmission with Season and Geographic Location. International journal of environmental research and public health, 18(2)

27) Eleonora, B., Concetta, F., Stefano, F., Maedeh, K., Paola, B., Emilio, D. U., . . . Nicoletti, L. (2021). SARS-CoV-2 infection: the environmental endurance of the virus can be influenced by the increase of temperature. Clinical Microbiology and Infection, 27(2)

28) Sharma, A., Preece, B., Swann, H., Fan, X., McKenney, R. J., Ori-McKenney, K. M., . . . Vershinin, M. D. (2021). Structural stability of SARS-CoV-2 virus like particles degrades with temperature. Biochemical & Biophysical Research Communications, 534, 343-346

29) www.(dot)ebm(dot)net/study/covid-19-effect-of-temperature-humidity-and-wind-speed-on-covid-19/

30) Gazit, S., Shlezinger, R., Perez, G., Lotan, R., Peretz, A., Ben-Tov, A., . . . Patalon, T. (2021). Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. medRxiv, 2021.2008.2024.21262415

31) Chau, N. V. V., Ngoc, N. M., Nguyet, L. A., Quang, V. M., Ny, N. T. H., Khoa, D. B., . . . Tan, L. V. (2021). An observational study of breakthrough SARS-CoV-2 Delta variant infections among vaccinated healthcare workers in Vietnam. EClinicalMedicine, 41, 101143

32) Kojima, N., & Klausner, J. D. Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 infection. The Lancet Infectious Diseases.

33) Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. The Lancet Infectious Diseases

34) Singanayagam, A., Hakki, S., Dunning, J., Madon, K. J., Crone, M. A., Koycheva, A., . . . Lackenby, A. Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. The Lancet Infectious Diseases.

35) Andeweg, S. P., Vennema, H., Veldhuijzen, I., Smorenburg, N., Schmitz, D., Zwagemaker, F., . . . Eggink, D. (2021). Increased risk of infection with SARS-CoV-2 Beta, Gamma, and Delta variant compared to Alpha variant in vaccinated individuals. medRxiv, 2021.2011.2024.21266735.

36) Geurin et el. (2021). Distinct evolution of infection-enhancing and neutralizing epitopes in the spike protein of SARS-CoV-2 variants (alpha, bea, gamma, delta, lambda and mu): a structural and molecular epidemiology study. Preprint, Researchsquare.

37) Liu, J., Wang, J., Xu, J., Xia, H., Wang, Y., Zhang, C., . . . Liu, Z. (2021). Comprehensive investigations revealed consistent pathophysiological alterations after vaccination with COVID-19 vaccines. Cell Discovery, 7(1), 99.

38) Jiang, H., & Mei, Y.-F. (2021). SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses, 13(10), 2056.

39) Mustafa, Z., and Burster, T. (2021) Comments on Thrombosis After Vaccination: The Leader Sequence of the Spike Protein Might Be Responsible for Thrombosis and Antibody-Mediated Thrombocytopenia. Viral Immunology. Ahead of Print.

Mizrahi, B., Lotan, R., Kalkstein, N., Peretz, A., Perez, G., Ben-Tov, A., . . . Patalon, T. (2021). Correlation of SARS-CoV-2-breakthrough infections to time-from-vaccine. Nature Communications, 12(1), 6379.

Voetnoten

Referentie 4

De vierde referentie is een preprint, een artikel dat nog niet door het proces van peerreview gegaan is en waarvan de kwaliteit nog niet gecontroleerd werd.

Dat merk je ook in het artikel. Daarin vergelijkt men de positiviteitsratio tussen gevaccineerde vliegtuigpassagiers en niet-gevaccineerde vliegtuigpassagiers. De onderzoekers kiezen er vreemd genoeg voor om in hun ‘gevaccineerde’ groep ook mensen op te nemen die nog niet volledig gevaccineerd waren (maar wel in het verleden een positieve PCR-test hadden gehad) en in de ‘niet-gevaccineerde’ groep mensen op te nemen die wel al twee keer gevaccineerd waren.

Het is alsof ze ‘koffie met melk’ vergelijken met een ‘latte’ in plaats van ‘zwarte koffie’ te vergelijken met melk. Dit is problematisch omdat het effect van vaccinatie zo niet meer zuiver getest kan worden.

Meer detail in de voetnoten <link naar voetnoot met de volledige rode tekst>

Link naar artikel

Men hanteert daarbij echter een nogal vreemde definiëring van de groep gevaccineerden/niet-gevaccineerden.

Vaccinated:

  • Anyone who has received the 3rd dose (booster) more than 7 days ago.
  • Anyone who has received 2 doses more than 7 days ago, but less than 6 months ago.
  • Anyone who recovered after testing positive (PCR test), or shows recovery signals on a serological test within the last 6 months, and has received 1 dose more than 7 days ago

Unvaccinated:

  • Anyone who did not receive 2 doses at least 7 days ago (note that this includes completely unvaccinated individuals).
  • Anyone who has received their 2nd dose more than 6 months ago.

Referenties 5 – 9

De zesde referentie is opnieuw een preprint die nog geen peer review proces onderging.

Onder de titel staat: “This article is a preprint and has not been peer-reviewed. It reports new medical research that has yet to be evaluated and so should not be used to guide clinical practice.” 

Uit de overige referenties blijkt dat de uitspraak “dat bij nieuwere varianten de antistoffen kunnen worden ontweken” nogal sterk overdreven wordt. Het is namelijk niet alles of niets. Hoewel de studies in de artikels aantonen dat varianten bepaalde aspecten van de immuniteit kunnen ontwijken, wordt in de artikels ook aangehaald dat andere antilichamen wel nog voldoende impact hebben om beschermend te zijn: 

Bijvoorbeeld uit referentie 5: “These data confirm that mutations in regions encoding the RBD and NTD enable the virus to escape polyclonal and mAb responses induced by infection and to conquer some of natural immunity defenses. Fortunately, however, some antibodies directed against the RBD are still able to effectively neutralize most of the VoC, and this is the basis for the development of second-generation therapeutic formulations”.

Of uit referentie 7: “However, several other highly neutralizing mAbs (such as COV2-2196, COV2-2381, COV2-3025 and S2E12) showed intact or only mildly diminished inhibitory activity against the suite of variant viruses we tested, possibly because they bind the RBM at sites other than the E484K residue (Table 1). Moreover, cocktails of mAbs binding different epitopes of the spike protein overcame virus resistance to individual mAbs.

Immunoloog Marc Veldhoen haalt hetzelfde aan in zijn debunk van deze post.

Categorieën: Weerlegd