Wij zijn een groep van Vlaamse burgers met uiteenlopende achtergronden die de denkfouten, de desinformatie en het gebrek aan kritische vaardigheden van de (soms zelfverklaarde) experten in de coronacrisis zouden willen bijsturen met het oog op waarheidsvinding. De vanzelfsprekendheid waarmee sommigen op sociale media en in de politiek deze wetenschappelijke onjuistheden overnemen en verspreiden, stemt ons tot bezorgdheid.


Sam Brokken, Mattias Desmet, en andere leden van Tegenwind of eraan gelinkte organisaties posten op hun websites en social media geregeld artikels die zogezegd gestaafd zijn met een hoop referenties en getallen.
Maar als je deze beweringen onder de loep neemt, merk je dat ze heel vaak een loopje nemen met de waarheid.

Hetzij door getallen en citaten zodanig uit hun context te halen dat ze iets totaal anders lijken te suggereren, hetzij door vlakaf onwaarheden te verkondigen of als bewijs artikels aan te halen die niet relevant zijn.

We hebben enkele van de recentste van deze posts doorgenomen, en er onze kanttekeningen bij geplaatst, ter illustratie van hoe ze te werk gaan.


Met voorspellingen houd je mensen geboeid. Je biedt een publiek concrete informatie aan en data waar ze naar kunnen uitkijken. Met voorspellingen kan je, als je het slim speelt, je eigen spannende verhaal bouwen en tegelijkertijd jezelf autoriteit aanmeten.

We lijsten graag enkele van hun voorspellingen op en bekijken hoeveel ze waard geweest zijn!


In hun video’s, social media posts, blogs en webinars doen ze uitschijnen dat ze een alternatief hebben voor het beeld dat ze scheppen met hun narratief.

Bijvoorbeeld een ‘Omgekeerde Lockdown’, het kopen van allerlei supplementen en anti-parasitaire middelen, of het aansporen tot ‘natuurlijke besmettingen’.

Maar hoe haalbaar zijn die voorstellen, op ethisch en praktisch vlak?


Tijdens online en offline discussies worden vaak technieken en argumenten gebruikt die overtuigend lijken, maar eigenlijk misleidend zijn.

We hebben een reeks ervan opgelijst zodat je ze gemakkelijker kan herkennen, en zodat je zelf ook kan vermijden dat je per ongeluk (of bewust 🤨) deze schijnargumenten zou gebruiken.


Wetenschappers mogen het wetenschappelijk proces niet naar hun hand zetten door bijvoorbeeld de data, de data-analyse, de methode van onderzoek zodanig te manipuleren of data en onderzoeken zodanig foutief interpreteren zodat de uitkomst van het wetenschappelijk proces zeker hun theorie ondersteunt.

Wetenschappelijke integriteit moet garanderen dat we “ware” informatie krijgen over de effecten of de fenomenen die bestudeerd worden. De persoonlijke belangen en de subjectiviteit van de wetenschapper mogen zo weinig mogelijk impact hebben op het wetenschappelijk proces.


Er wordt beweerd dat Sam Brokken ontslagen werd door zijn deelname aan De 7de Dag. Er werd zelfs (zonder bewijs) het gerucht gelanceerd dat het het gevolg was van politieke inmenging.

Maar was dat wel de echte reden? Of had zijn ontslag te maken met zijn andere media-optredens, de inhoud van zijn lessen, of beschuldigingen die hij uitte over zijn werkgever of collega’s?

We zetten op een rij wat al geweten is over zijn ontslag.


Niet alleen werden de onwaarheden die Prof. Desmet verkondigt om het discours van de overheid in vraag te stellen ontkracht, er zijn ook vanuit psychologisch oogpunt heel wat vragen te stellen bij de boodschap die hij verkondigt.

We schreven een opiniestuk over het narratief dat door Mattias Desmet verspreid wordt, waarin hij tracht angst te verspreiden voor een totalitaire staat, en zich daarbij bedient van dezelfde technieken die hij beweert aan te klagen.