Onder de Facebookposts van o.a. Marc Van Ranst vonden we regelmatig dezelfde stukken tekst door verschillende mensen gepost. We vonden dezelfde stukken tekst ook terug op de tijdlijn van familie, vrienden en kennissen.
We konden deze teksten naar Sam Brokkens persoonlijke pagina traceren. Door het plaatsen van referenties en cijfers wekt hij de indruk dat hij zijn onderzoek goed en betrouwbaar gedaan heeft. Maar is dat wel zo? We vonden het belangrijk enkele te ontleden om foute redeneringen, incorrecte bronlezingen en onwetenschappelijke bronvermeldingen te weerleggen.

Klik op de rode en gele tekst om onze opmerkingen te zien.

Post van Sam Brokken op website van The Human Side

26 oktober 2021

WAAROM MASSAVACCINATIE WEINIG ZINVOL BLIJKT: DEEL 2

(bouwt verder op de analyse van augustus 2021)

HET VERSCHIL TUSSEN HOGE- EN LAGE VACCINATIEGRAADLANDEN

In het merendeel van de EU-landen beweert men dat zowat alle besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens voorkomen bij niet-gevaccineerden. Echter zijn de data hierover niet volledig of ontbreekt de transparantie. De cijfers uit de UK en Israël laten, voorlopig nog, een ander beeld zien. Tevens meegeven dat iedereen die geen twee vaccins heeft gehad + 14 dagen, als niet-gevaccineerd wordt beschouwd.

Anderzijds zijn er recente onderzoeken die wel spreken over verminderde ziekenhuisopname en mortaliteit in de groep van de gevaccineerden, echter houden deze geen rekening met de ‘virulentie’ (of ernst van het virus). De Delta-variant leidt tot minder overlijdens, dus is de vraag of de verminderde opnames/overlijdens door de vaccins, dan wel aan de natuurlijke ‘verzwakking’ variant zijn toe te schrijven?

Groepsimmuniteit bereiken met vaccinatie is bij een muterend virus dan ook zeer moeilijk. Door de mutanten te laten circuleren onder de gezonde bevolking kan op individueel niveau een immuunrespons worden opgebouwd. Dit zal dan op basis van de laatste variant zijn waardoor bescherming met nieuwere varianten efficiënter zal zijn, zeker in vergelijking met een vaccin dat gebaseerd is op een stam van anderhalf jaar geleden.

Vandaag blijkt in alle landen, ook deze met een hoge vaccinatiegraad, dat de besmettingen toenemen, de overlijdens blijven vooralsnog zeer beperkt.

ANALYSE

Volgende analyse brengt geen causaal verband naar voren. We kijken naar correlaties die mogelijks bijdragen tot een beter begrijpen van de totale vaccinatiecampagne. De bevindingen nopen wel tot verder onderzoek voor we de conclusie kunnen trekken dat de huidige aanpak bijdraagt tot de indijking van de crisis.

(Enkele data zijn niet beschikbaar m.b.t. testing in de grafieken wegens niet meegedeeld door de lokale overheden).

Om het bredere perspectief te bekijken heb ik data verzameld van landen met een ‘hoge volledige vaccinatiegraad’ (+ 75%) versus landen met een ‘lage volledige vaccinatiegraad (tot 30%). Landen waar de Delta-variant dominant is.

Verder vindt u hierbij de data van de PHE uit de UK om de verhouding tussen besmettingen en overlijdens van gevaccineerden en niet-gevaccineerden te duiden.

VACCINATIEGRAAD VERSUS BESMETTING

De landen met de hoogste vaccinatiegraad (+75%) opgenomen in de analyse zijn UK, IJsland, België, Israël, Malta, Spanje, Singapore, Portugal, Chili, VAE, Denemarken en Qatar. Zij kennen tussen de 0 en 620 besmettingen per dag, per miljoen inwoners, waarvan het grote aandeel tussen de 0 en 200 schommelt.

De geregistreerde besmettingen zijn voor een groot deel afhankelijk van het aantal tests. Bij bovenstaande landen ziet men dat de helft van de landen tussen de 0 en 5 testen/dag/duizend inwoners uitvoert. Vier landen tussen de 5 en 13 testen/dag/duizend inwoners. Een uitschieter zijn de VAE met meer dan 30 testen/dag/duizend inwoners.

Landen met lage vaccinatiegraad (tot +- 30%) (Rusland, Wit-Rusland, Filipijnen, Vietnam, Venezuela, India, Zuid-Afrika, Koeweit en Taiwan) schommelen tussen de 0 en 220 besmettingen per dag, per miljoen inwoners. De lage-vaccinatiegraadlanden testen minder, van 0 tot 4 personen/dag/duizend inwoners.

De helft van de hoge-vaccinatiegraadlanden testen evenveel als de lage-vaccinatiegraadlanden. De uitschieters in de besmettingen zoals het VK en Singapore testen meer en zien dus ook meer ‘cases’. Het is dus mogelijk dat het aantal besmettingen ook zou toenemen als de lage-vaccinatiegraadlanden meer testen. Het VK test drie keer meer en heeft ook drie keer meer ‘cases’ dan de lage-vaccinatiegraadlanden. Besmettingen zijn een slechte parameter om beleid op te bepalen.

VACCINS VERSUS OVERLIJDEN

Hier kunnen we zeer kort over zijn. Zowel hoge- als lage vaccinatiegraadlanden kennen tussen de 0 en 2 overlijdens/per dag/per miljoen inwoners. Uitgezonderd een outlier, Rusland, die tot 6 overlijdens/dag/miljoen inwoners op laat tekenen. Overlijdens zijn de beste indicator voor de crisis.

Men kan op basis van deze data moeilijk besluiten dat de vaccins sterk bijdragen tot het verminderen van overlijdens. Vermoedelijk dragen ze er zelfs nauwelijks toe bij als we naar de Delta-variant kijken en is dit mogelijks eerder te verklaren door het, ondertussen, endemische karakter van deze variant.

ANALYSE DATA VAN PUBLIC HEALTH ENGLAND VOOR DELTA

• BESMETTINGEN

De Delta-variant zorgde voor 593.572 besmettingen in de periode van 1 februari tot 12 september 2021. Daarvan zijn er 257.357 ongevaccineerd. In absolute cijfers is bijna de helft van de besmettingen dus terug te vinden bij gevaccineerden. We moeten dit statistisch wel nuanceren. Engeland telt 79% volledig gevaccineerden. Er zijn in verhouding dus dubbel zoveel niet-gevaccineerden die besmet worden. Als we ervan uitgaan dat besmettingen na vaccinatie nog altijd mogelijk blijft is het niet ondenkbaar dat de minderheid van niet-gevaccineerden wordt besmet door gevaccineerden. Uit voorgaande analyses die ik naar voren bracht bleek al dat vooral gevaccineerden de vector van besmettingen zijn zoals uit onderzoek blijkt. Een studie van Subramanian & Kumar (2021) komt tot dezelfde conclusie, ook zij vonden geen link tussen de vaccinatiegraad en de efficiëntie in een onderzoek in 68 landen en 2947 counties in de Verenigde Staten. Dat dit onderzoek, zoals vele die het narratief niet bestendigen, nog moeilijk door een peerreview geraakt is niet ondenkbaar ondanks de degelijke methodologische aanpak.

• ZIEKENHUISOPNAMES

593.572 besmettingen resulteerden in 12.407 ziekenhuisopnames (met overnachting, inclusion) waarbij 6.303 bedden werden bezet door niet-gevaccineerden. Ook hier zien we hetzelfde verhoudingspatroon als bij de besmettingen. Vermits ziekenhuisopnames alvast een betere parameter zijn dan besmettingen kan men hieruit afleiden dat het vaccin wat bescherming biedt tegen het zwaar doormaken van de ziekte, dan vooral in de oudere populatie wat ook uit de data van PHE blijkt.

• OVERLIJDENS

Van de 593.572 besmettingen zijn er, binnen de 28 dagen na positieve test, 2.542 slachtoffers gevallen (waarvan 2.336 boven de 50-jaar). 722 overlijdens vielen te betreuren bij de niet-gevaccineerden. We verwachtten hier 2008 overlijdens bij de gevaccineerden en 534 overlijdens bij niet-gevaccineerden (79%/21%). Hieruit blijkt mogelijks dat de vaccins veel minder beschermen tegen overlijden dan wordt voorgesteld.

De Case Fatality Rate (niet de IFR) is bij gevaccineerden 0,54% en 0,28% bij niet-gevaccineerden. Bij een volledige vaccinatiegraad van bijna 80% kan men aannemen dat zowat alle volwassen reeds geprikt zijn.

REFLECTIE

Het wordt meer en meer duidelijk dat de vaccinatiegraad weinig bijdraagt aan de bestrijding van het probleem. Toch blijft men blind voor dit gegeven en valt er nog steeds geen ‘proces evaluatie’ te bespeuren van deze of gene (supranationale) overheid. Men blijft steevast op dezelfde nagel kloppen. Van voortschrijdend inzicht is weinig sprake.

Nadat men enkele weken geleden alles opnieuw openstelde voor het publiek met minimale regels viel het te verwachten dat we nu opnieuw een stijging zouden zien in de cijfers. Het seizoenseffect zal hierin ook een rol spelen.

Hierdoor zullen de besmettingscijfers stijgen, een parameter die dus niets zegt als de overlijdens in verhouding niet volgen. Op basis hiervan zal men de bevolking pogen te motiveren tot een booster-spuit op basis van de originele stam (voor zover we nu weten werden de vaccins niet aangepast). De honderden miljoenen aangekochte dosissen moeten ergens naartoe.

Waar ik in mijn analyse van augustus voorspelde dat we vanaf september opnieuw naar een (partiële) lockdown zouden gaan is niet bewaarheid. Anderzijds met de toon die opnieuw wordt opgevoerd en de stijgende besmettingen zullen de nieuwe maatregelen niet uitblijven.

Zoals ik anderhalf jaar geleden al voorspelde in mijn open brief zou deze aanpak leiden tot het draaien in vicieuze cirkels. In één van mijn interviews in De Nieuwe Wereld haalde ik vorig jaar aan dat het wel eens 8 jaar zou kunnen duren op deze manier. We gaan binnenkort jaar drie in.

CONCLUSIE

Deze opvolging van mijn eerdere analyse uit augustus 2021 komt hiermee tot dezelfde conclusie als voorheen. Het vaccin is nog beperkt efficiënt tegen nieuwe varianten, na het vaccin kan je nog steeds de besmetting doorgeven. Het biedt geen garantie tegen ziekenhuisopname of overlijden.

Het lijkt er meer en meer op dat de vaccinatiegraad nauwelijks bijdraagt aan het indijken van de crisis. We zien ook dat gevaccineerden gevoeliger zijn aan doorbraakinfecties en bijgevolg verspreiding. Ook merken we op basis van deze gegevens dat de mortaliteit hoger ligt bij de gevaccineerden.

Alleszins noopt deze correlatie tot diepgaander onderzoek door de overheden.

Zet in op omgekeerde lockdown en de bescherming van de zwakkeren in de samenleving, toch als het bedoeling is om Covid aan te pakken.

BIBLIOGRAFIE

De referenties voor bovenstaande tekst bouwen verder op eerdere artikels die ik schreef. Deze kan u in onderstaande link terugvinden op The Human Side:

www(dot)thehumanside(dot)be/profile/a0aff3ef-7c97-48f0-b786-3d5fca876cb8/profile

assets(dot)publishing(dot)service(dot)gov(dot)uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1018547/Technical_Briefing_23_21_09_16.pdf

www(dot)parool(dot)nl/nederland/een-derde-van-besmette-bezoekers-verknipt-had-al-corona-voor-festival~bbc3b317/

Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1059-1062.

Paul, E., Brown, G. W., Kalk, A., & Ridde, V. (2021). Playing vaccine roulette: Why the current strategy of staking everything on Covid-19 vaccines is a high-stakes wager. Vaccine, 39(35), 4921-4924.

www(do)thetimes(dot)co(dot)uk/article/half-of-covid-hospital-cases-fully-vaccinated-zcppw7jrp?fbclid=IwAR3dwsCdrVVtDJuKRQKOwLd8dobuGLYABT04Hclzgg3ZcXGiHTGBRas91H4

Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M.Gordon, Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, medRxiv 2021.06.01.21258176

www(dot)israelnationalnews(dot)com/News/News.aspx/309762

www(dot)cdc(dot)gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w

Gazit, S., Shlezinger, R., Perez, G., Lotan, R., Peretz, A., Ben-Tov, A., . . . Patalon, T. (2021). Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. medRxiv, 2021.2008.2024.21262415.

Subramanian, S. V., & Kumar, A. (2021). Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology.

Categorieën: Weerlegd

2 reacties

Interview met Brokken en De Hert in Trends - Tegenwindmolen · 15 november 2021 op 11:20

[…] Sam Brokken: 26 oktober 2021 […]

Sam Brokken: 28 november 2021 | Tegenwindmolen · 15 december 2021 op 00:07

[…] Sam Brokken: 26 oktober 2021 […]

Reacties zijn gesloten.