Met voorspellingen houd je mensen geboeid. Je biedt een publiek concrete informatie aan en data waar ze naar kunnen uitkijken. Met voorspellingen kan je, als je het slim speelt, je eigen spannende verhaal bouwen en tegelijkertijd jezelf autoriteit aanmeten. Want wie voorspellingen durft te doen, die zal wel verstand van zaken hebben.  

Iemand die een voorspelling doet om een publiek aan zich vast te houden, moet dat wel verstandig doen. En dat zien we ook in de voorspellingen van Sam Brokken. Een goede voorspelling waar je niet te hard aan wil blijven vastkleven moet de juiste balans vinden tussen juiste en onjuiste informatie. 

Stel dat je mensen wil bang maken voor een atoomoorlog dan kan je best roepen dát er een atoomoorlog komt. Wié die atoomoorlog start, is bijzaak. Want of dat nu Noord-Korea is of de Verenigde Staten, je hebt de oorlog voorspeld! Net zo gehaaid moet je omgaan met het tijdsframe waarbinnen je voorspelling zich zou moeten voltrekken. 

Een atoomoorlog “binnen enkele jaren” is vager maar net daarom verstandiger dan “een atoomoorlog op 15 augustus 2022”.  Want wanneer is precies het einde van “binnen enkele jaren”? Op die manier is het gemakkelijk om in de nabije toekomst te roepen “kijk eens wat ik allemaal voorspeld heb!”. 

Het kan nog verder gaan: Voorspellingen die uitkomen (of het nu door kennis van zaken is of door stom geluk), dan kan je de oude, nu uitgekomen voorspelling verder uitmelken.  Voorspellingen die niet uitkomen verzwijg je.  

Dit is de tactiek die Sam Brokken hanteert. Maar toch overspeelt hij soms zijn hand. We lijsten graag enkele van zijn voorspellingen op en bekijken hoeveel ze waard geweest zijn!

Update 13 december 2022
Ondertussen is de laatste check die we jullie nog schuldig waren al een half jaar na de vastgelegde datum. Sam Brokken blijkt een even nauwkeurige voorspeller als de inbelhelderzienden op tv-zenders begin de jaren 2000. Voor iemand die het regelmatig had over hoe de media angst zaaiden lijkt het toch eerder hijzelf te zijn die in angst grossiert. Geen enkele van de 5 “voorspellingen” die we tegen het licht gehouden hebben hield steek. Toch gebruikte hij deze om zijn publiek aan zich te binden.

Een kritische geest is steeds nodig. Ook naar figuren die zich tijdens crisissen opwerpen als dé mensen met dé oplossingen, oplossingen die dan ook nog eens ‘gemakkelijk’ aanvoelen. Ook naar figuren die je bevestigen in je onzekerheid. Blijf nadenken en mocht je alsnog verstrikt raken in samenzweringsdenken: kom terug.


Voorspelling 1: Nieuwe lockdown vanaf september 2021

Voorspeld op16 augustus 2021
TijdsframeSeptember 2021
Datum van toetsing6 oktober 2021
Uitkomst❌ Nee

In zijn Facebookpost van 16 augustus 2021 claimde Sam Brokken dat er vanaf eind september een nieuwe lockdown zou plaatsvinden die tot het voorjaar van 2022 zou duren. We hielden zijn voorspelling in de eerste helft van oktober tegen het licht en raad eens: de COVID-maatregelen waren toen net versoepeld dankzij het effect van de vaccinatiecampagne. Al sinds augustus 2021 lagen de besmettingen op een niveau die zonder vaccinatiecampagne voor een exponentiële stijging van het aantal hospitalisaties en doden zou geleid hebben. Doordat net dat niet gebeurde, was het toen mogelijk om de maatregelen  te versoepelen.

Update 29 november 2021
Helaas worden we midden november 2021 verschalkt door de verhoogde besmettelijkheid van de deltavariant, waardoor enkele maatregelen weer van kracht worden. 

Zo gaat het met een pandemie: het is een oorlog met vele veldslagen. Dat de overheden in oktober de maatregelen versoepelden was wellicht overmoedig. Maar het is wél een indicatie dat ook de overheden niet kwaadwillig en kost wat kost aan zware maatregelen wil vasthouden. De voorspelling van een lockdown in september houdt nog steeds geen steek.


Voorspelling 2: COVID-certificaat gekoppeld aan een digitaal ID en kredietsysteem

Voorspeld op16 augustus 2021
Tijdsframe“Najaar (2021) / voorjaar (2022)”
(noot van de redactie: laten we voor het gemak 30 juni 2022 nemen, dat lijkt ons wel billijk)
Datum van toetsing31 december 2021 (najaar 2021) en 30 juni 2022 (voorjaar 2022)
Uitkomst❌ Deze voorspelling blijkt alvast niet te kloppen bij de eerste toetsing. (31 december 2021)
❌ Ook op de tweede datum blijkt ze niet te kloppen. (30 juni 2022)
❌ We zijn genereus geweest en hebben Brokken nog een half jaar extra gegeven. Tot nu toe lijkt een sociaal kredietsysteem in België en bij uitbreiding West-Europa nog niet aan de horizon te verschijnen. (13 december 2022)

Nog in dezelfde Facebookpost gaat hij een stuk verder. Hoewel hij het eerst heeft over “najaar/voorjaar”, spreekt hij overigens later over “de komende twee jaar”. Hij claimt dat bepaalde vrijheden zoals “mogelijks reizen, tewerkstelling, toegang tot het internet” gekoppeld zullen worden aan een digitaal ID met kredietsysteem. Hiermee refereert hij wellicht aan het Chinese sociale kredietsysteem

Maar daar gaat hij voorbij aan twee ongemakkelijke waarheden. Ten eerste, je digitale ID bestaat al. Je gegevens worden al sinds het begin van de elektronische identiteitskaart centraal bijgehouden en gekoppeld aan databases voor overheidsinstanties. Derde partijen die er indien nodig toe gemachtigd worden,je gegevens bekijken. Ten tweede, een overheid die absoluut naar een dictatuur wil toewerken, rolt niet over straat over welke partij of minister met de eer mag gaan lopen en verkondigen dat maatregelen opgeheven worden. De vrees voor een kredietsysteem is reëel in een totalitaire staat. Machtsgroepen in een totalitaire staat geven je niet de kans ze om de vier jaar weg te stemmen.

Update 31 december 2021: zoals steeds houden we ons aan onze toetsingsdata. Sam zal het niet graag horen, maar: het covid-certificaat is nog steeds niet gekoppeld aan een sociaal kredietsysteem.

Update 13 December 2022: We zijn genereus geweest en hebben Brokken nog een half jaar extra gegeven. Tot nu toe lijkt een sociaal kredietsysteem in België en bij uitbreiding West-Europa nog niet aan de horizon te verschijnen.


Voorspelling 3: Nieuwe lockdown vanaf einde oktober (alleszins, vóór kerst)

Voorspeld op2 oktober 2021
Tijdsframe25 december 2021
Datum van toetsingTussentijdse toetsing op 31 oktober 2021, tweede toetsing op 25 december 2021
Uitkomst❌ Nee

Je zou haast gaan denken dat Sam Brokken een hele grote fan is van lockdowns. Hij voorspelt ze alleszins graag, ook al mist hij dan af en toe de deadline. Omdat zijn september-lockdown niet plaats heeft gevonden, is het tijd voor een vagere beschrijving van zijn visioenen. 

Dit keer benoemt hij een lockdown niet expliciet. Hij lijkt zo graag te willen dat vaccins niet werken én hij ziet in het klimaat de grote schuldige voor de verschillende golven. , Daarom moeten we met de juiste meteorologische omstandigheden vanaf einde oktober “weer vertrokken zijn” en zullen “vele maatregelen terug ingevoerd worden”. 

Het is een klassieke truc: je voorspelling zo vaag en schimmig houden dat er letterlijk alles onder te verstaan valt. Gelukkig koppelt hij er ook aan dat je van je vrijheid moet genieten “want tegen kerstmis is het gedaan”. Wij interpreteren dat als de aankondiging van een extra harde lockdown gezien het sociale belang van de kerst- en eindejaarsfeesten. Zo eentje van het type november 2020. Op zich nemen mondmaskers je je vrijheid niet af.

Update 31 december 2021: Ook deze voorspelling houdt geen steek. Dat de Raad van State op 28 december 2021 overigens de hardere maatregelen van de cultuursector weer teruggedraaid heeft naar de situatie van voor het vorige overlegcomité is nogmaals een teken dat in een democratie – in tegenstelling tot een dictatuur – de overheid niet omnipotent is.


Voorspelling 4: Ontwikkeling van ADE (Antibody Dependent Enhancement)

Voorspeld op29 mei 2021
TijdsframeNiet vermeld
Datum van toetsing29 november 2021
Uitkomst❌ Nee

In zijn Facebookpost van 29 mei 2021 claimt Sam Brokken dat er “stilaan onderzoeken naar boven komen die problematische immuunreacties beschrijven”, maar “hier wordt echter met geen woord over gerept”. 

Als eerste voorbeeld neemt hij ADE (Antibody Dependent Enhancement). Een deel van de overlijdens van gevaccineerden zou hieraan te wijten zijn. Een exacte datum waarbinnen dat zich zou manifesteren, noemt hij niet. We mogen ervan uitgaan dat een goede graadmeter voor deze uitspraak het moment is waarop de massaal gevaccineerden bij bosjes zouden neervallen. Het is overigens een theorie die zeker in het voorjaar van 2021 in verschillende groepjes van complotdenkers gedeeld werd om hun leden schrik voor de vaccins aan te jagen. De vaccins zouden een overreactie van het immuunsysteem veroorzaken waardoor het ziektebeeld een stuk erger zou worden. Ondertussen is op de datum van toetsing 75% van de Belgische bevolking volledig gevaccineerd, sterven er gemiddeld per dag 38 mensen aan COVID-19 (ourworldindata.org) en weten we dat een wisselend percentage gehospitaliseerden volledig gevaccineerd is Die verhoudingen  zouden niet opgaan indien er sprake is van ADE na massavaccinatie.


Voorspelling 5: Het COVID-certificaat zal enkel nog aan een vaccin gekoppeld worden

Voorspeld op23 juni 2021
Tijdsframe“Het najaar”
Datum van toetsing29 november 2021
Uitkomst❌ Nee

“De experten en overheid zullen in het najaar verkondigen dat de vaccins niet meer adequaat werken tegen de mutanten én het volgende rondje lockdown en nieuwe prikken zullen uw deel worden. Het covid-certificaat zal dan nog alleen worden gekoppeld aan een vaccin, wie niet mee wil in het circus zal de gevolgen kennen”, dixit Sam Brokken

Voor iemand die net als een  Mattias Desmet de mond vol heeft van angstnarratieven, kan Brokken er zelf ook wat van. Want “wie niet mee wil in het circus zal de gevolgen kennen.” Ondertussen weten we dat de vaccins nog steeds goed werken tegen de deltavariant

Straffer nog: “in het najaar (…) zal het COVID-certificaat alleen nog worden gekoppeld aan een vaccin”. Ja, Oostenrijk heeft op 8 november het 2G-beleid ingevoerd. Daar wordt het COVID-certificaat gekoppeld aan het bewijs dat je gevaccineerd of genezen bent. In België daarentegen heb je nog steeds een COVID-certificaat als je gevaccineerd, genezen of getest bent. Een 1G-beleid waarbij je enkel het COVID-certificaat krijgt als je gevaccineerd bent, ligt hier zelfs niet op tafel. Voor “het najaar” vonden we bij deze de toetsingsdatum 29 november  wel voldoende.


Update 31 december 2021

Op sociale media wordt er met de regelmaat van de klok beargumenteerd dat iemand als Sam Brokken de huidige situatie en maatregelen “al lang voorspeld had”. We hebben 5 van zijn meest boude voorspellingen tegen het licht gehouden. We hebben daar steeds toetsingsdata aan toegevoegd om -hoe schimmig sommige tijdsaanduidingen ook waren- objectief te kunnen bepalen wanneer een voorspelling zou moeten uitgekomen zijn. Geen enkele van de 5 voorspellingen heeft de tand des tijds overleefd. Akkoord, voor voorspelling 2 wachten we nog even tot 30 juni 2022. Tegen dan moet het duidelijk zijn of hier in België (en bij uitbreiding in West-Europa) een sociaal kredietsysteem uitgerold wordt naar Chinees voorbeeld. 

Zeg dus niet te gauw: “dit was voorspeld”, want voorspellen blijkt een erg lastige bezigheid. 

Ondertussen droomt Sam Brokken voor 2022 nog steeds van een (omgekeerde) lockdown en vinden we steeds vaker onverhulde referenties naar The Great Reset, een angstnarratief dat vooral bij complotdenkers erg populair is. Dan gaat het niet over de lege doos die de WEF voorstelt maar een imaginaire reset waar elke mogelijke verandering waar Brokken en consoorten angst over zaaien

Categorieën: Geen categorie