Wij zijn een groep van Vlaamse burgers met uiteenlopende achtergronden die de denkfouten, de desinformatie en het gebrek aan kritische vaardigheden van de (soms zelfverklaarde) experten in de coronacrisis zouden willen bijsturen met het oog op waarheidsvinding. De vanzelfsprekendheid waarmee sommigen op sociale media en in de politiek deze wetenschappelijke onjuistheden overnemen en verspreiden, stemt ons tot bezorgdheid.

De informatie op deze website is zo opgebouwd dat ze direct controleerbaar is. Dat wil zeggen dat iedereen de informatie die we verstrekken zelf kan nagaan.

We linken steeds naar de artikels in kwestie. Artikels op “open science”-websites kan men zelf integraal raadplegen. Artikels zonder open toegang kunnen we helaas zelf niet in hun geheel verspreiden omwille van beperkingen opgelegd door het copyright.

We verwijzen naar de plaatsen waar men de informatie, citaties die we aanhalen in de artikels kan terugvinden aan de hand van paginanummers, nummering van tabellen, figuren enz.

Recente artikels

Sam Brokken: 5 mei 2022

Op Facebook en Mewe schrijft Sam Brokken dat de werkelijke vaccin efficaciteit (in gecontroleerde omstandigheden) van het Pfizer vaccin slechts 12% zou bedragen in plaats van 95%